Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Titulní strana »

Ratměřice mají svého červeného anděla

28.01.2009

Po třicetileté válce v 17. století vlastnila vrchnost větší část pozemků a ostatnímu lidu nastala povinnost robotovat, tedy pracovat bez náhrady, na panském. Předepsaný rozsah této povinnosti dát vrchnosti svou sílu, nářadí a potah, známe v Ratměřicích z Tereziánského katastru z roku 1757. Ve prospěch Františka Xavera svobodného pána ze Sternthalu tak muselo být k dispozici10 robotníků s volským spřežením čtyři dny v týdnu, 5 robotníků pěších čtyři dny v týdnu a 2 pěší robotníci tři dny v týdnu.

V prostoru nynějšího zámeckého parku se v té době nacházely hospodářské budovy, špýchary, stodoly, konírna a další. V blízkosti samotné zámecké budovy na kamenném podstavci stávala socha anděla z červeného pískovce v životní velikosti. Ten měl strážit a ochraňovat zámecký komplex. Mimo to ale přihlížel ponižování robotujícímu lidu. Přímo pod jeho nahama byla totiž umístěna kamenná lavice pro odpočinek, která byla také využívána k výkonu tělesných trestů na poddaných za porušení robotní povinnosti.

Poddanství bylo zrušeno v polovině 19. století. Tehdy sídlil na ratměřickém panství hrabě Otto CHotek, který dal přestavět zámek a místo hospodářských budov založil zámecký park. Radost ze zrušení povinnosti pracovat na pány byla samozřejmě veliká. V nadšení takto osvobozený lid zničil ratměřický symbol roboty - sochu červeného anděla. Nikdo už jí nikdy neopravil. Naopak její zbytky byly použity při stavbě zdi kolem zámecké obory.

V roce 1898 hrabě Chotek panství prodal a to se v roce 1926 dostalo do vlastnictví Vladimíra Kabeše a jeho ženy Ludmily. Nyní zámek patří jeho synovi Vladimíru Kabešovi ml., ale už bez velkostatku a obory, které odprodal.

Zub času se podepsal hlavně na stavu obvodové zdi obory, kterou zakoupil pan Milan Mareček. S novým majitelem nastala rekonstrukce zdi. V roce 2006 byly vykáceny přestárlé listnaté stromy a v roce 2007 se přistoupilo k samotné opravě. Úmyslem majitele je navrátit zeď do původního stavu, a proto neopomněl vsadit zbytky anděla na původní místo ve zdivu. Zůstanou tak zachovány i pro další generace.

Zaznamenáno podle vyprávění ratměřických rodáků Josefy Pěkné ( 1894 - 1982) a Františka Suka a doplněno kronikářem Josefem Veselkou.

Fotografie
« Zpět