Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Titulní strana »

Veřejná sbírka na dokončení opravy varhan z kostela sv. Havla

20.12.2019Celková cena rekonstrukce varhan byla vysoutěžena ve výši 1 593 900 Kč a termín dokončení byl stanoven na 30. listopadu 2021. Vítěznou nabídku podal a zakázku od roku 2017 realizuje varhanář Marek Vorlíček z Třebnice u Domažlic.

Etapizace prací:
2017 - 300 000 Kč
2018 - 400 000 Kč 
2019 - 442 750 Kč

Akce je od roku 2017 podpořena dotací Ministerstva kultury prostřednictvím Fondu záchrany movitých památek. Obec Ratměřice každoročně přispívá částkou 50 000 Kč.

V současnosti je tedy proinvestováno 1 142 750 Kč a na dokončení prací je potřeba 415 150 Kč.
Pro rok 2020 počítáme s dotací ve výši 350 00 Kč a obec opět přidá 50 000 Kč. Zároveň budeme žádat o příspěvek Arcibiskupství pražské.

Abychom mohli varhany navrátit do kostela sv. Havla již o srpnové pouti 2020, kdy budeme slavit 800 let obce, dovolili jsme si vyhlásit veřejnou sbírku a celý proces restaurování uspíšit. 
Vybrané finanční prostředky budou také investovány na polychromii (nový nátěr) varhanní skříně, která není součástí zakázky a na kterou se nyní zpracovává finanční nabídka.

Věříme, že se s vaší pomocí vybrat potřebnou finanční částku a v pro nás slavnostním roce 2020 rekonstruované varhany navrátit do kostela sv. Havla.

Přispět můžete:
1. na transparentní účet obce 123-610220297/0100
2. do oficiální pokladničky sbírky
a) v úředních hodinách obecního úřadu v Ratměřicích
b) při významných obecních akcích

Děkujeme za pomoc.

Ratměřické varhany patří k těm nejvzácnějším na Podblanicku - přečtěte si původní restaurátorský záměr a dílčí restarátorskou zprávu

« Zpět