Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Občanská vybavenost a služby » Knihovna

Sociální služby

Pečovatelská služba a osobní asistence ve Voticích a okolí

Dům pečovatelské služby

1. 1. 2009 zahájilo ve Voticích svou činnost středisko charitních sociálních služeb Farní charity Starý Knín. Hlavní myšlenkou jejich přístupu k sociálním službám je umožnění domácí péče, která je humánnějším a ekonomicky méně nákladným řešením jak pro seniory a jejich rodiny, tak pro obce a stát. Staří lidé mohou zůstat v okruhu svých blízkých a v důvěrně známém domácím prostředí.

Služby

  • Pečovatelská služba spočívá zejména v donášce či dovážce obědů, obstarávání léků, drobné pomoci při úklidu v domácnosti, vyřízení záležitostí na úřadech, doprovodu k lékaři, praní prádla, v pomoci při běžných úkonech osobní hygieny, donášce topiva, topení a jiných úkonech dle potřeby klienta
  • Osobní asistence, odlehčovací služby se poskytují u těžších případů postižení a zahrnují intenzivní péči o jednoho klienta v jeho domácnosti v rozsahu několika hodin denně podle jeho potřeb a zdravotního stavu

Kontakt

Bc. Stanislava Krejčíková – vedoucí Oblastního centra charitních sociálních služeb
Telefon. 724 236 152
Přemek Petrák - vedoucí střediska charitních sociálních služeb Votice
Telefon: 737 071 699
http://www.socialnipece.cz - externí odkaz

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

Pavilón ústavu v Ratměřicích

Je samostatnou příspěvkovou organizací, zřízenou Magistrátem hlavního města Prahy, která je svou činností zaměřena na poskytování služeb pro sociální začlenění osob s mentální retardací nebo poruchami vývoje.

V Ratměřicích sídlí dislokované pracoviště ICSS . Pavilón v areálu zámeckého zámku je zde domovem 35 mobilních i imobilních klientů převážně mladších 20- ti let.

Kontakt

Odlochovice 1, 257 03 Jankov
Tel. 317 833 201
www.ror.cz - externí odkaz

Domov seniorů Jankov

Domov důchodců Jankov

Základním posláním Domova seniorů Jankov je poskytovat celoročně přiměřenou podporu všem uživatelům obou pohlaví, aby se jejich život co nejvíce podobal životu v běžném sociálním prostředí, s přihlédnutím k míře jejich individuálních potřeb.

Domov seniorů Jankov poskytuje dvě sociální služby :

  • domov pro seniory
  • odlehčující služby ( pobyt po dobu max. 3 měsíců)

Součástí domova je rozsáhlá okrasná zahrada pro odpočinkovou činnost klientů, budova je dvoupatrová, má bezbariérový přístup. Na každém patře je společenská místnost, kuchyňka. Domov má vlastní kuchyň s jídelnou. 62 klientů je ubytováno ve dvoulůžkových pokojích, 4 pokoje jsou jednolůžkové, 2 pokoje čtyřlůžkové, 2 lůžka jsou zřízena pro odlehčovací službu pobytovou.

Kontakt

Školní 161, 257 03 Jankov
Tel. 317 833 390
www.ddjankov.cz - externí odkaz