Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Spolky » NÁM SE DAŘÍ

Ratměřice - NÁM SE DAŘÍ

Logo Ratměřice - NÁM SE DAŘÍ

V říjnu 2011 bylo Ministerstvem vnitra ČR oficiálně zaregistrováno nově vzniknuvší občanské sdružení Ratměřice – NÁM SE DAŘÍ, jehož ustanovující schůze proběhla dne 19.11.2011 v sále hospody „U NÁS“.

Hlavním důvodem jeho vzniku byla vůle spojit a stmelit lidi všech věkových skupin, kteří se chtějí zapojovat a aktivně podílet na dění v naší obci, abych se tu nám všem spokojeně žilo a pracovalo. Dalším důvodem vzniku byla transformace Spolku pro občanské záležitosti, který v obci fungoval od roku 2001 a v poslední době lehce ustrnul ve vývoji.

Cíli sdružení jsou organizování společenských, kulturních a sportovních akcí, zachovávání a rozvíjení lidových tradic a historického odkazu obce, osvětová činnost a popularizace historického povědomí obce, rozvoj znalostí dětí a mládeže, zlepšování životního prostředí a životních podmínek v obci, získávání dotačních a grantových programů na podporu a realizaci souvisejících projektů a dalších akcí, spolupráce s orgány samosprávy obce Ratměřice a s občanskými sdruženími SDH Ratměřice, TJ Svoboda Ratměřice, Myslivecké sdružení Opatov a s dalšími spolky, jako např. Kaštánci či Klub seniorů a konečně spolupráce s regionálními samosprávami a neziskovými organizacemi.

Vzhledem k rozmanitosti cílů byly v rámci sdružení vytvořeny sekce, které se jednotlivě zaměřují na určitou oblast činnosti. Je to sekce okrašlovací, která bude organizovat brigády a starat se o pěkný vzhled obce a zlepšování životních podmínek, sekce národopisná, jejímž cílem je zachycování historie obce např. prostřednictvím „svědectví“ občanů. Dále sekce akční společenská, která pro nás všechny bude organizovat veškeré společenské a kulturní akce a konečně sekce dokumentaristická zachycující, nejen prostřednictvím nově vzniklé TV Ratmír, dění v naší obci, které nám pak bude při různých příležitostech, leckdy zábavnou formou prezentováno.

Věříme, že mezi občany najdeme mnoho příznivců a těch, kteří se budou chtít společně podílet na zlepšení a zpříjemnění života v naší obci.