Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Obecní úřad » Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Compag Votice s.r.o., Kaplířova 789, 259 01 Votice.

Poplatky za svoz komunálního odpadu

 1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 400 Kč
 2. fyzická osoba, která má v obci Ratměřice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 800 Kč

Od poplatku jsou osvobozeni

 1. klienti Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice
 2. osoby (s trvalým pobytem), které pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou ve svém trvalém bydlišti bydlet po celý rok.

Úlevy v úhradě placení poplatků

 1. děti do 15 let (při dovršení v daném roce)-výše úlevy: 150,- Kč
 2. poplatníci, kteří odevzdávají v osadách Skrýšov a Hrzín komunální odpad do velkoobjemového kontejneru – výše úlevy: 100,- Kč

Svoz komunálního odpadu

Svozy jsou od roku 2013 zajišťovány 1x za 14 dní, což představuje 26 svozů. Svoz je prováděn v lichých týdnech.

Místa pro shromažďování a sběr využitelných odpadů

Pro shromažďování a sběr plastů, papíru, skla a obalů Tetra Pak jsou určeny plastové kontejnery barevně odlišené a označené podle jednotlivých druhů využitelných odpadů, které jsou umístěny na těchto veřejných prostranstvích:

Ratměřice:

 • za obecním úřadem – sklo, papír, plasty, Tetra Pak
 • U Dvora – papír, plasty, Tetra Pak
 • U odbočky k Jordánku – plasty, papír, tetra pak

Skrýšov: papír, plasty, tetra pak

Hrzín: plasty

Místa pro shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce lze předávat ke komunitnímu kompostování

 • na pozemku parc. č. 978/3 v k.ú. Ratměřice (nad rybníkem Lazna).

Místa pro shromažďování a sběr odpadu z údržby hrobů

Pro shromažďování a sběr odpadu z údržby hrobů je určeno toto místo:

 • velkoobjemový kontejner umístěný na stanovišti u hřbitova v Ratměřicích

Místa pro shromažďování a sběr kovového, objemného a nebezpečného odpadu

 1. Sběr a svoz kovového odpadu je prováděn jedenkrát ročně v předem vyhlášeném termínu ve spolupráci OÚ a SDH Ratměřice.
 2. Sběr a svoz objemného nevyužitelného odpadu je prováděn dvakrát ročně v předem vyhlášených termínech ve spolupráci OÚ a svozové firmy. V ostatních případech je odvážen na náklady vlastníka na skládku odpadů do Votic.
 3. Sběr a svoz nebezpečného odpadu (lednice, televizory, barvy apod.) je prováděn dvakrát ročně předem vyhlášeném termínu ve spolupráci OÚ a svozové firmy.
 4. Nepoužitelná léčiva je dle § 51 odst. 2 zák. č.79/97 Sb., o léčivech povinnost občanů odevzdat v lékárně.

Místa pro shromažďování a sběr vyřazených elektrozařízení a baterií

Pro sběr drobných vyřazených elektrozařízení je určen E-Box umístěný v budově obecního úřadu.

Sběr a svoz objemnějších vyřazených elektrozařízení je prováděn dvakrát ročně předem vyhlášeném termínu ve spolupráci OÚ a svozové firmy.

Vyřazené baterie shromažďovány v boxech umístěných v budově obecního úřadu a v obchodě.