Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Titulní strana

Zprávy z úřadu

Platba místních poplatků na rok 2019

15.01.2019

Místní poplatek za svoz a uložení komunálního odpadu a místní poplatek za držení psa můžete zaplatit na obecním úřadě od středy 16.1.2019. Informace pro bezhotovostní platbu Vám poskytne Lucie Svatošová na emailové adrese místostarosta@ratmerice.cz.

Splatnost poplatků je 28.2.2019.

Děkujeme za spolupráci. 

Platba za vodné a stočné, platba nájemného

05.11.2018

Platbu za vodné a stočné za období 4,5,6,7,8,9/2018  a platbu nájemného za rok 2018 můžete uhradit na OÚ během úředních hodin (středa a pátek 16 - 18 hod.) nebo na bankovní účet Obce Ratměřice od pondělí 5.11.2018. Informace pro bezhotovostní platbu Vám poskytne Lucie Svatošová na emailové adrese mistostarosta@ratmerice.cz.
Splatnost poplatků - 30.11.2018
Děkujeme za spolupráci.


Informace k ochraně osobních údajů - GDPR

26.05.2018

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) představuje reformu ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie. Vztahuje se na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny. Více info zde.

celý článek »

Nové povinnosti při provozu komínů

01.03.2016

Od 1. 1. 2011 vstupuje v platnost nařízení vlády 91/2010 ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Pro majitele nemovitostí se tak zvyšují povinnosti při kontrolách, čištěních a revizích spalinových cest. Při výkonu spotřebiče paliv do 50 kW jsou stanoveny lhůty pro čištění komínů takto:

Pevná paliva: čištění 3x (u sezónního provozu 2x), kontrola 1x, výběr tuhých čásstí a kondenzátu 1x

Kapalná paliva: čištění 3x, kontrola 1x, výběr tuhých čásstí a kondenzátu 1x

Plynná paliva: čištění 1x, kontrola 1x, výběr tuhých čásstí a kondenzátu 1x

Obecní úřad eviduje zájemce o čištění a kontroly komínů a bude kontaktovat kominíka Petra Kříže, který tyto služby v Ratměřicích provádí. Více informací o kominictví a jeho pracovních trasách zde.

Czech POINT na OÚ Ratměřice

18.11.2009

Od 15. 11. 2009bylo zprovozněno na obecním úřadě v Ratměřicích stanoviště Czech POINT. Nové pracoviště bylo vybaveno díky dotaci ministerstva místního rozvoje. Pro výpisy např. z rejstříku trestů či bodového hodnocení řidičů si můžete zajít v úředních hodinách v pondělí a v pátek, či kdykoliv jindy po předchozí domluvě.

celý článek »

Obecní úřad již má datovou schránku

21.10.2009

Obecní úřad Ratměřice 19. října aktivoval svou datovou schránku. Tímto dnem byl zahájen plnohodnotný provoz datové schránky našeho úřadu.
Co jsou datové schránky?
Informační systém datových schránek slouží ke komunikaci s orgány veřejné moci a k odesílání dokumentů od orgánů veřejné moci. Povinně jej musí od 1. listopadu 2009 používat právě orgány veřejné moci ke komunikaci mezi sebou, ke komunikaci s právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku, kterým byla datová schránka zřízena ze zákona, a i ke komunikaci se všemi, kterým byla zřízena datová schránka na základě jejich vlastní žádosti. Zpráva podaná přes datovou schránku plně nahrazuje doručenou zásilku, a to i do vlastních rukou.

Způsob hlášení pálení

14.10.2009

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna roku 2009 novou službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje – www.hzskladno.cz (http://hzssk.webrex.cz) si najdete odkaz Evidence pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.

Činnost Policie ČR na území naší obce

13.05.2009

Struktura obvodního oddělení Votice- vedoucí: npor. Petr Kratochvíl, zástupce vedoucího: npor. Pavel Kabíček

Telefonické spojení na OOP Votice: 317 812 275

Správní území obce Ratměřice (společně s Jankovem, Zvěstovem a Neustupovem) mají na starost územní policisté prap. Michal Budil a nstržm. David Kočka.

Pro lepší spolupráci a informovanost se obecní zastupitelstvo rozhodlo uzavřít s Policií ČR Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, která bude vymezovat konkrétní rámce spolupráce i práva a povinnosti obou stran.

 

Strana: 1 z 1 |