Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Obec » Kraj blanických rytířů

Kraj blanických rytířů

zastavení naučné stezky

Obec Ratměřice se roku 2008 připojila k projektu ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim "KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ".

Obsahem projektu je zajištění průběžné propagace turistického subregionu standardními marketingovými nástroji s cílem zvýšení návštěvnosti regionu formou šíření povědomosti o turistické nabídce směrem k občanům Středočeského kraje, celé České republiky i zahraničních návštěvníků.

Turistický subregion Kraj blanických rytířů je možné geograficky vymezit jako území vymezené katastry obcí Vlašim na severu, Hulice na východě, Kamberk na jihu a Ratměřice na západě. Z pohledu Středočeského kraje se jedná o jeho jihovýchodní část. Centrálním motivem pro turistickou destinaci je památná hora Blaník.

Všechny samosprávy v regionu turistické destinace vnímají turistický ruch jako prioritu, která má potenciál přispět k rozvoji podnikatelského prostředí, zvýšení lokální celoroční i sezónní zaměstnanosti a k dalším pozitivním externalitám. Existence programů na podporu cestovního ruchu zakládá nutnost koordinovat a strategicky pojmout rozvoj cestovního ruchu v regionu. Vzájemná koordinace jednotlivých projektů jednoznačně vede k synergickému efektu, který se do budoucna projeví ve zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky a zároveň významně přispěje ke zvýšení výtěžnosti regionu jako celku a tím k lepšímu výsledku u jednotlivých subjektů.

Konkrétními rozvojovými cíly Projektu jsou: navýšení délky pobytu exkursionisty/turisty v regionu, zapojení soukromých i veřejných subjektů do koordinovaného plánování aktivit v cestovním ruchu, spolupráce na vytvoření komplexní nabídky/mapy aktivit, atrakcí a zážitkových produktů, sjednocení používané komunikace a získání pozice 2 až 3 mezi preferovanými regiony přípražské turistiky v rámci jižní části Středočeského kraje. Pro naplnění cílů je nutné i s ohledem na dostupné zdroje maximalizovat nabídku v regionu ve fázích maximalizace využití stávajícího potenciálu, identifikace potenciálu pro vznik nových turistických produktů, rozvoje související infrastruktury a marketingové komunikace a organizace náplně.

ČSOP Vlašim pro naplňování cílů strategie Kraje blanických rytířů realizovala v poslední době například interaktivní stezku „ S rytířem na Blaník“ či se výrazně podílí na celkové rekonstrukci Zámeckého parku ve Vlašimi. Mezi plánované projekty patří zejména Farní muzeum v Kondraci, Farma Blaník v Ostrově, Sklepení Blanických rytířů v Louňovicích pod Blaníkem nebo Návštěvnické středisko CHKO Blaník spojené s rekonstrukcí rozhledny na Blaníku.