Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Obec

Obec

Ratměřice

Pohled na Ratměřice

Obec Ratměřice se nachází v jižní části benešovského okresu 10 km od města Votice, směrem na Louňovice pod Blaníkem. Rozloha obce Ratměřice je 954 ha a k 1.1. 2008 zde žilo 255 obyvatel s průměrným věkem 38 let. Obec je rozdělena do 3 místních částí – Hrzín, Ratměřice a Skrýšov.

Funkci občanské vybavenosti plní v současné době obecní úřad, mateřská škola, dětské hřiště, sportovní areál, veřejná knihovna, hasičská zbrojnice v Ratměřicích, Hrzíně a ve Skrýšově, farní kostel sv. Havla, obchod se smíšeným zbožím a hospoda s možností stravování a sálem pro společenské akce.

Obec je plně plynofikována, má ve vlastní správě vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Nejdůležitějším dopravním tahem na území obce Ratměřice je silnice II. druhé třídy číslo II/150 (Votice – Jankov – Čechtice). Komunikační síť je tvořena silnicemi III. tříd (č. III/1114, III/1123, III/01812, III/1813 a III/01814) a místními zpevněnými komunikacemi propojující Ratměřice s okolními obcemi.

Obec Ratměřice je svou polohou a dostatkem přírodních a historických zajímavostí ideálním místem pro rekreaci a výlety v každé roční době. Územím obce prochází několik dobře značených pěších turistických tras KČT, obec vybudovala vlastní naučnou stezku a rovněž zde můžete začít s projížďkou po cykloturistických trasách Mikroregionu Džbány a Kraje blanických rytířů. Velkou předností a pýchou Ratměřic je množství zeleně v intravilánu obce. Nejen, že obec příroda obklopuje, ona je přímo v ní. Zeleným srdcem vesnice je náves se vzrostlými lípami srdčitými, lípy obklopují také kostel sv. Havla a lemují cestu do zámeckého areálu.

Díky iniciativě občanských spolků, ve kterých se sdružuje většina obyvatel Ratměřic, je společenský život obce bohatý na akce s dlouhou či kratší tradicí. Ratměřané spolu prožívají slavnosti a svátky vzniklé hluboko v minulosti a dnes opět vítané- masopustní průvod, stavění máje, štědrovečerní setkání v kostele sv. Havla spojené se zpíváním koled, pouťovou a posvícenskou zábavu, plesy občanských spolků. Kromě nich přibývají tradice nové – Den matek, koncert vážné hudby, adventní posezení či půlnoční vítání nového roku. V roce 2007 přibyla tradice pro naši generaci znovu objevená. Ve spolupráci s římsko-katolickou farností Votice bylo v rámci srpnových pouťových slavností poprvé uspořádáno pouťové procesí k studánce sv. Anny. Děti a mládež se mohou každoročně těšit na karneval, sportovní dopoledne i lampiónový průvod a dodržují také tradiční zvyky jako je velikonoční koleda, mikulášský průvod či zdobení vánočního stromu na veřejném prostranství obce. Hojně využívané k tolik potřebnému a žádanému setkávání občanů jsou také sportovní akce a turnaje. Vzácné je, že drtivá většina akcí začíná i končí dobrovolnou aktivitou občanů, kterým nechybí snaha udržovat staré zvyky i nápady na akce nové. Svou zodpovědností a angažovaností ukazují, že jim není lhostejné místo, ve kterém spolu se sousedy žijí. Zejména proto obec v roce 2010 získala titul Vesnice roku 2010.

Skrýšov

Skrýšov

Ves se nachází 2,5 km severně od Ratměřic u silnice III.třídy Jankov – Bedřichovice. V současnosti má 19 adres a žije v ní 23 obyvatel.

Hrzín

Hrzín

Ves se nachází 3 km severovýchodně od Ratměřic na místní komunikaci směrem do Velíše. V současnosti má 19 adres a žije v ní 11 obyvatel.

Habrovka

Habrovka

Habrovka, to jsou po staletí dvě stavení náležící k obci Ratměřice. Přesto bylo toto místo pro okolí v minulosti významné. V místě dnešních chalup předal velitel císařského vojska Melchior von Hatzfeld svůj kord veliteli švédského vojska polnímu maršálkovi Lennartu Torstenssonovi na znamení porážky. Podle pověsti Švédové někde poblíž Habrovky zakopali svou vojenskou pokladnu, která tam asi leží doposud. Svou renesanci měla Habrovka zažít 20 let po bitvě. Rudolf z Talmberka zde tehdy chtěl vystavět své nové sídlo. Protože však jeho tři synové v následujících letech zemřeli, rozhodl se, že stavbu nedokončí. Na místě tak zůstal stavební materiál, který byl rozvážen po okolí.