Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Obec » Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Obec Ratměřice má ve své správě vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Vodovod

Pitná voda pro obec má bohatý zdroj v prameništi mezi rybníky Jordánek a Lazna a je upravována ve vodárně a odradonovací stanici u studánky sv. Anny. Odtud je vytlačována do vodojemu v lese Na Hůrkách a z něj samospádem zásobuje celou obec. Vodovod byl vystavěn v roce 1976.

Kanalizace

Kanalizace v obci vznikala od třicátých let minulého století. V současnosti je jednotná ( splaškové i dešťové jsou odváděny společně) kanalizace vybudována v celé obci. Její rozsáhlejší severní část je svedena na čistírnu odpadních vod, která byla vybudována v roce 1994 ve spolupráci obce a tehdejšího ÚSP Ratměřice. Pro zaústění veškerých odpadních vod do ČOV nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování přečerpávací stanice splaškových vod a tlakové kanalizace v jižní části obce. Celý projekt by měl být realizován v nejbližších letech spolu s rekonstrukcí ČOV.

Plynofikace

V roce 2000 byl Středočeskou plynárenskou a.s. dokončen rozvod plynu a Ratměřice jsou tak stoprocentně plynofikována.