Menu
Obec Ratměřice
rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Compag Votice s.r.o., Kaplířova 789, 259 01 Votice.

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Od 1.1. 2022 platí v Ratměřicích trvale žijící osoby a majitelé rekreačních obydlí za skutečný objem směsného komunálního odpadu odvezený od jednotlivých nemovitostí.

Sazba poplatku je 0,60 Kč za 1 l odvezeného odpadu. 

Minimální základ poplatku je 40 l za rok, což činí 288,- Kč za rok na trvale žijící osobu nebo majitele rekreačního obydlí.

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

Poplatek je vybírán zpětně za předchozí kalendářní rok vždy v únoru.

Obecně závazná vyhláška obce Ratměřice č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (158.5 kB)

Svoz komunálního odpadu

Svozy jsou v roce 2023 zajišťovány 1x za 14 dní, což představuje 26 svozů. Svoz je prováděn vždy v lichý čtvrtek.

Místa pro shromažďování a sběr využitelných odpadů

Pro shromažďování a sběr plastů, papíru, skla, obalů Tetra Pak, použitých olejů, drobného kovového odpadu a oděvů jsou určeny kontejnery barevně odlišené a označené podle jednotlivých druhů využitelných odpadů, které jsou umístěny na těchto veřejných prostranstvích:

Ratměřice:

 • za obecním úřadem – sklo, papír, plasty, Tetra Pak, oděvy, drobné kovy,použité jedlé oleje
 • U Dvora – sklo, papír, plasty, Tetra Pak, drobné kovy
 • U odbočky k Jordánku – plasty, papír, Tetra Pak
 • U bytovky - sklo, papír, plasty, Tetra Pak
 • Na Větrově - sklo, papír, plasty, Tetra Pak

Skrýšov: sklo, papír, plasty, tetra pak

Hrzín: sklo, plasty, Tetra Pak

 

Harmonogram svozu jednotlivých druhů odpadu firmou Compag (359.02 kB)

 

Místa pro shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce lze předávat ke komunitnímu kompostování

 • na pozemku parc. č. 978/3 v k.ú. Ratměřice (nad rybníkem Lazna).

Místa pro shromažďování a sběr odpadu z údržby hrobů

Pro shromažďování a sběr odpadu z údržby hrobů je určeno toto místo:

 • popelnice 240 l umístěná u hřbitova v Ratměřicích, pro objemnější opdad nutno kontaktovat obecní úřad

Místa pro shromažďování a sběr kovového, objemného a nebezpečného odpadu

 1. Sběr a svoz kovového odpadu je prováděn jedenkrát ročně v předem vyhlášeném termínu ve spolupráci OÚ a SDH Ratměřice.
 2. Sběr a svoz objemného nevyužitelného odpadu je prováděn minimálně jedenkrát ročně v předem vyhlášených termínech ve spolupráci OÚ a svozové firmy. V ostatních případech je odvážen na náklady vlastníka na skládku odpadů do Votic.
 3. Sběr a svoz nebezpečného odpadu (lednice, televizory, barvy apod.) je prováděn dvakrát ročně předem vyhlášeném termínu ve spolupráci OÚ a svozové firmy.
 4. Nepoužitelná léčiva je dle § 51 odst. 2 zák. č.79/97 Sb., o léčivech povinnost občanů odevzdat v lékárně.

Místa pro shromažďování a sběr vyřazených elektrozařízení a baterií

Pro sběr drobných vyřazených elektrozařízení je určen E-Box umístěný v budově obecního úřadu.

Sběr a svoz objemnějších vyřazených elektrozařízení je prováděn dvakrát ročně předem vyhlášeném termínu ve spolupráci OÚ a svozové firmy.

Vyřazené baterie shromažďovány v boxech umístěných v budově obecního úřadu.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál obce

Gou obec

 

Meteostanice a radar

Meteostanice

Naše kroniky

Kroniky obce a SDH