Menu
Obec Ratměřice

Vydání občanského průkazu

Popis situace

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

O občanský průkaz žádá

 • O vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let. Předložením žádosti a dokladů může pověřit svého zástupce (není požadována plná moc).
 • Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku).
 • Za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

Další podmínky

Občan České republiky s trvalým pobytem v České republice.

Způsob podání

Podání žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu.

Kde danou situaci vyřešit

MěU Vlašim

Potřebné doklady

 • jednu fotografii, rodný list, doklad o státním občanství pokud žádáte o první občanský průkaz
 • jednu fotografii, dosavadní občanský průkaz pokud žádáte o nový z důvodu ukončení platnosti současného
 • jednu fotografii, dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, potvrzení o změně místa trvalého pobytu) pokud žádáte o změnu údaje v současném občanském průkazu

Seznam formulářů

Žádost o vydání občanského průkazu

Poplatky

 • Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana činí 100 Kč.
 • Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.
 • Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

Lhůty

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Další účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Další činnosti

Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu. Jinak máte povinnost si převzít občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).

Související právní předpisy

 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech v platném znění
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Zpracováno podle Portálu veřejné správy - vydání občanského průkazu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál obce

Gou obec

 

Meteostanice a radar

Meteostanice

Naše kroniky

Kroniky obce a SDH