Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Příroda a architektura

Příroda

CHKO Blaník

Velky Blaník

Chráněná krajinná oblast Blaník je plošně nejmenší CHKO (40 km2) v České republice a správa CHKO Blaník má sídlo v Louňovicích pod Blaníkem. Vznikla výnosem Ministerstva kultury ČSR (MK ČSR) č.17.332/81 ze dne 29.12. 1981 a zasahuje pouze malou východní část Mikroregionu Džbány v katastru obce Zvěstov. Jednou ze základních hodnot chráněného území je pestrá mozaika lesních celků, polí, luk, menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí a s četnými historickými památkami.

V útrobách bájné hory Velkého Blaníku (639 m) přebývají podle starých legend Blaničtí rytíři, kteří vystoupí z hory, vedeni patronem Země české sv. Václavem, na pomoc českému národu, až mu bude nejhůře. Na vrcholu Malého Blaníka (576 m) se nachází zřícenina kostela z roku 1735, který byl v roce 1790 za Josefa II. zrušen a propadl zkáze.

Přírodní park Džbány-Žebrák

Krávy na pastvě

Přírodní park vznikl vyhláškou Okresního úřadu Benešov dne 10.9. 1996. Jde o území ve tvaru protáhlého trojúhelníka, který vymezuje krajinu přibližně mezi Voticemi, Jankovem a Líšnem. Posláním přírodního parku je ochrana fenoménu malebné krajiny se soustředěnými estetickými, přírodními a kulturně historickými hodnotami, která není zvláště chráněna podle třetí části zákona ČNR č.114/1992 Sb.

Přírodní park zabírá plochu 53 km2 a z hlediska ochrany přírody jde o území velmi významné díky své rozmanitosti a neporušenosti. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky. Okrajové části parku jsou zemědělsky obhospodařovány. Velmi významné jsou kaskády rybníků, a to zejména na Jankovsku a Olbramovicku, kde se intenzivně chovají ušlechtilé ryby. Údržbu nejcennějších biotopů přírodního parku zajišťuje ekologická farma Družstvo Džbány. Součástí přírodního parku je registrovaný významný krajinný prvek Kališťské louky.