Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Spolky » Klub seniorů

Klub seniorů

Foto spolku

Statut a organizace Klubu seniorů

 1. Klub seniorů se zakládá 1. září 2010 jako místní zájmová skupina seniorů.
 2. Není registrován jako právnická osoba a ani není jmenovaným orgánem místní samosprávy.
 3. Ze své činnosti je zodpovědný Sboru pro občanské záležitosti jmenovaným zastupitelstvem obce.
 4. Výbor jmenují a odvolávají evidovaní členové Klubu seniorů.
 5. Klub seniorů ke své činnosti využívá finanční prostředky:
  • přidělených obcí Ratměřice v rámci rozpočtu SPOZ
  • ze sponzorských darů
 6. Klub seniorů ke své činnosti užívá místnost společně s knihovnou a pro uspořádání výročních členských schůzí využívá klubové místnosti v hasičárně. Majetek v daných místnostech je v majetku obce.
 7. O své činnosti a hospodaření předkládá Klub seniorů svým členům výroční zprávu.
 8. Klub seniorů se řídí schváleným plánem práce.
 9. Činnost klubu a pravidelné akce:
  • běžné schůzky důchodců se budou konat v místní knihovně – vždy ve středu a v pátek od 16 do 18 hodin.
  • oslavy životních výročí členů klubu
  • poznávací zájezdy do okolí a na významná místa a návštěvy divadla
  • besedy se zdravotní tématikou a různé přednášky
  • účast na oslavách stavění máje, pouťových slavností, koncertů v obci, oslavy Dne matek a dalších kulturních akcí pořádaných obcí
  • účast na úpravách veřejných prostranství
 10. V současné době je evidováno cca 30 členů.