Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Turistika » » Tipy na výlety » Hrady a zámky

Hrady a zámky

Zámek Konopiště

zámek Konopiště

Konopiště bylo založeno jako gotická pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem 13. století, pravděpodobně biskupem Tobiášem z Benešova. První stavební úpravy byly rovedeny koncem 15. století Jiřím ze Šternberka a v 17. století Hodějovskými z Hodějova. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18. století Vrtbové z Vrtby. František Ferdinand d'Este, který zakoupil zámek roku 1887, přebudoval Konopiště na velkolepé sídlo císaře. Roku 1900 se oženil s Žofií z Hohenbergu, postupně se jim narodili tři děti. F. F. d'Este byl velmi vzdělaný, uskutečnil i cestu kolem světa. 28.6.1914 byl i se svou ženou v Sarajevu zavražděn výstřely anarchisty. Zámecké místnosti jsou vybaveny uměleckými sbírkami F. F. ďEste. Součástí barokní zahrady je tzv. Růžová zahrada se skleníky.

Dnes státní zámek Konopiště nabízí tři prohlídkové okruhy, střelnici, Muzeum sv. Jiří. Zámek nabízí i další služby, které uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky.

Kontaktní informace

Konopiště č.p. 1, 256 01 Benešov
tel.: +420 317 721 366
e-mail:konopiste@stc.npu.cz nebo info@zamek-konopiste.cz
www.zamek-konopiste.cz - externí odkaz

Zámek Jemniště

zámek Jemniště

Prohlídka zámku je možná pouze s průvodcem a trvá cca 45 minut. Poslední skupina odchází vždy 30 min. před uzavřením zámku.Objednané skupiny mohou shlédnout zámek i mimo otevírací dobu.Roku 1720 pověřil František Adam Trauttmansdorff známého českého architekta F. M. Kaňku stavbou zámku, který by odpovídal jeho postavení předního šlechtice. Zámek je typickým šlechtickým sídlem doby vrcholného baroka a na jeho výzdobě se podíleli přední umělci jako M. B. Braun, V. V. Reiner nebo F. A. Scheffler. V roce 1868 zakoupil jemnišťské panství Zdeněk hrabě Sternberg a Sternbergové obývali zámek až do roku 1943. Po nesnadných válečných a poválečných letech je od roku 1995 zámek Jemniště opět ve vlastnictví rodu Sternbergů. Prohlídková trasa vede dobově zařízenými interiéry se sbírkami rodiny Sternbergů a je zakončena v kapli sv. Josefa. Historické prostory je možno využít pro konání svatebních slavností, pořádání koncertů, galavečerů, oslav narozenin a jiných společenských akcí. Zámek je obklopen malebným parkem v anglickém stylu, kde je možné obdivovat vzácné dřeviny a rostliny na skalce či vřesovišti, procházet se kolem rybníčků s okrasnými vodními ptáky. Posezení u dobré kávy nabízí zámecká kavárna. Zámek se nachází cca 50 km jižně od Prahy, 10 km od Benešova směrem na Vlašim. K dispozici je parkoviště pro autobusy i osobní vozy. Novinkou je nabídka nočních prohlídek zámku a prohlídek v zimním období pro objednané skupiny.

Kontaktní informace

Jemniště č.p. 1, 257 01 Postupice
tel.: +420 317 796 212
e-mail: zamek@jemniste.cz
www.jemniste.cz - externí odkaz

Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk

Snad každý návštěvník Posázaví si prohlédl tento pěkný gotický hrad a seznámil se s jeho historií. Hrad byl založen okolo roku 1241 na vysokém skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou Zdeslavem z rodu Divišovců. Pojmenoval jej podle svého erbovního znamení, zlaté hvězdy, Sternberg. Pozdně gotická přestavba vzhled hradu pozměnila. Prohlídková trasa vede patnácti místnostmi, vesměs bohatě vybavenými stylovým nábytkem, obrazy a koberci. Návštěvník si zde může prohlédnout jedinečnou sbírku mědirytin ze 17. století a rozmanitých filigránních předmětů, obrázkový rodokmen, sbírku historických střelných a sečných zbraní, uměleckého porcelánu a loveckých trofejí a mnoho dalších zajímavostí. V sezóně sem proudí tisíce turistů také turistickými a cyklistickými trasami. Dnes je hrad ve vlastnictví rodu Sternbergů.

Kontaktní informace

Český Šternberk č.p. 1, 257 27 Český Šternberk
tel.: +420 317 855 101, +420 317 855 166
e-mail: hradcs@iol.cz
www.hradceskysternberk.cz - externí odkaz
www.hradceskysternberk.cz

Hrad Šelmberk

Hrad Šelmberk

Hrad, poprvé připomínaný k roku 1318, byl založen pány ze Šelmberka. V prvé polovině 16. století proběhla renesanční přestavba, při níž kromě úprav starých částí vznikla v čele jádra nová zámecká budova, jejíž jedno křídlo podél přístupové cesty překročilo i příkop. Koncem 16. století hrad ztratil rezidenční funkci a už roku 1602 bylo jeho jádro zříceninou. V 17. století pak definitivni zpustl.

Na hradě mohou návštěvníci shlédnout stálou expozici umístěnou v zachovalé hradní věži, projít si ji celou až na ochoz, který se nachází ve výšce 28m a dále zříceniny horního (starého) a dolního (mladšího) paláce. V hradní expozici mohou vidět středověkou zbrojnici, mučící kout, obytnou místnost pána hradu, nalezenou keramiku v okolí a hlavně dozvědět se různé zajímavé informace k celému komplexu od průvodce, nebo z vystavených informačních stojanu.

Kontaktní informace

www.selmberk.cz - externí odkaz

Zámek Vrchotovy Janovice

Původně gotická kamenná tvrz pánů z Janovic, chráněná vodním příkopem, se postupně proměnila v renesanční zámeček, který se stal v 17. a 18. století hlavním sídlem votické větve hrabat z Vrtby. K poslední velké přestavbě došlo v polovině 19. století, kdy nabyl zámek své současné novogotické podoby. Nyní je déle než 40 let součástí Národního muzea.

Nabízí prohlídku stálých expozic: „Společnost v Čechách 19. století”, která přibližuje život v Čechách v tomto období, „Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice”, která seznamuje s rodinou posledních soukromých majitelů a především s osobností Sidonie Nádherné, a také expozici „České zvonařství”, která provádí návštěvníky historií zvonařského řemesla v českých zemích. Návštěvu Janovic je možné zakončit procházkou v letitém krajinářském parku kolem zámku.

Kontaktní informace

257 53 Vrchotovy Janovice
tel.: +420 317 835 181
e-mail: vrchotovy.janovice@nm.cz

Zámek Louňovice pod Blaníkem

Původně renesanční stavba, přestavěná roku 1675 raně barokně. V 80. letech 20. století zámek opraven. Čtyřkřídlá budova okolo obdélníkového nádvoří s vnitřní arkádovou chodbou dvou nádvorních průčelí. Nárožní válcové věže s kuželovými střechami sneseny do výše hlavní budovy. Hlavní vstupní portál z náměstí s bosáží, nad ním arcibiskupský znak někdejších majitelů zámku. V roce 1981 zde Národní muzeum v Praze zpřístupnilo expozici věnovanou archeologickým výzkumům ženského premonstrátského kláštera založeného roku 1149 a roku 1420 vypáleného husity. Dále se zde nachází expozice "Nejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem".

Zámek Líšno

Na místě nynějšího zámku v Líšně stával původně hrad Léštno, založený asi až po roce 1367. V roce 1420 táboři jeho hrad obléhali. V roce 1467 v bojích zelenohorské jednoty proti Jiřímu z Poděbrad bylo Léštno dobyto královským vojskem a pobořeno. Tehdy patřilo panství Šternberkům, kteří později hrad obnovili a opevnili. Přestavován byl v letech 1478 a 1536. Za třicetileté války, kdy celý kraj trpěl důsledky vojenských událostí, bylo zpustošeno i zdejší panství. V letech 1873 - 1884 si hrad od základů renovoval jeko přepychové sídlo pražský průmyslník Čeněk Daněk s ponecháním některých gotických a renesančních částí. Tak vznikl dnešní zámek Líšno, obklopený ozdobným parkem. Je postaven trojkřídlý dvoupatrový zámek kolem obdélného dvora uzavřeného na čtvrté straně zdí s branou. Střední křídlo má v přízemí arkádovou chodbu. Levé křídlo má na nádvorní straně na fasádě malované postavy rytířů a erb. V nároží pravého křídla hranolová věž. V parku jsou pavilónky, socha sv. Floriána, vázy, bazén a podzámecký rybník s loukou a lesíky.

Zámek Vlašim - Muzeum Podblanicka

zámek Vlašim

Zámek ve Vlašimi, původně středověký hrad připomínaný v písemných pramenech k roku 1318, se v roce 1988 stal hlavním sídlem okresního muzea. Po zrušení okresních úřadů se muzeum přejmenovalo na Muzeum Podblanicka, které sídlí v severním a západním křídle vlašimského zámku. Vlastivědná expozice Podblanicka prezentuje archeologické nálezy, a ukázky fauny a flóry. Je zde výstava "Zrcadlo minulosti", představující průřez bohatým sbírkovým fondem muzea Podblanicka. Nalezneme zde také expozici loveckého a sportovního střelectví, která vznikla ve spolupráci se společností Sellier & Bellot, a.s. Expozici vhodně doplňují preparované trofeje exotických zvířat.

Kontaktní informace

www.muzeumpodblanicka.cz - externí odkaz