Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Turistika » » Tipy na výlety » Muzea a expozice

Muzea a expozice

Muzeum Podblanicka – Vlašim

Vlašimský zámek je od roku 1988 hlavním sídlem Muzea Podblanicka. V zámeckých prostorách mohou návštěvníci zhlédnout řadu expozic – Zámecké parky, která dokumentuje historii unikátního vlašimského zámeckého parku a dalších přírodně krajinářských parků v regionu, Historie zámku Vlašim, Příroda Podblanicka a S přesnou muškou, která je věnována vývoji loveckého a sportovního střelectví a dějinám firmy Sellier & Bellot. Dále mohou navštívit také dvě dlouhodobé výstavy Zrcadlo minulosti a Město pod věží aneb Vlašim na dlani, která je umístěna v nejvyšších patrech zámecké věže. Zpřístupněno je i zámecké sklepení. Muzeum v zámku pořádá také koncerty komorní hudby, přednášky a krátkodobé výstavy galerijního typu.

Kontaktní informace

Muzeum Podblanicka
Zámek 1, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 842 927
web: www.muzeumpodblanicka.cz - externí odkaz

Otevřeno

měsícdenčas
březen-prosinecút-ne9:00-12:00 13:00-16:00

Poznámka: v červenci a srpnu je otevřeno až do 17 hodin.

Starý hrad ve vlašimském zámeckém parku

Jednou ze dvou dochovaných staveb zámeckého parku je pseudogotický romantický Starý hrad vystavěný na skále nad údolím řeky Blanice. Původně byl poněkud větší a podle tradice byl nazýván Kouzelný hrad, protože v jeho interiéru měl být umístěn nábytek, který se pomocí tajného mechanismu ukrýval před očima návštěvníků pod podlahu.

Od r. 2000 je nájemcem objektu ČSOP Vlašim. V letech 2002 –2005 byl hrad za přispění obyvatel Vlašimi, Středočeského kraje, Města Vlašim a sponzorů obnoven a instalována zde expozice o současnosti a minulosti zámeckého parku obsahující soubor rytin představující park na přelomu 18.–19. století.

Objekt je přístupný v rámci Prohlídkového okruhu zámeckým parkem, zajišťovaného z Podblanického infocentra na zámeckém nádvoří.

Kontaktní informace

Telefon: 317 847 207
web: www.vlasimskypark.cz - externí odkaz

Otevřeno

měsícdenčas
květen, záříso-ne10:00-12:00 13:00-16:00
červen - srpenut-ne10:00-12:00 13:00-16:00
říjen - dubenPouze po předchozí objednávce.

Podblanická galerie

V roce 1846 byly v rámci rozsáhlých přestaveb a úprav zámeckého areálu, za tehdejšího majitele panství Karla Viléma Filipa knížete z Auerspergu, vystavěny tři pseudogotické vstupní brány do parku – tzv. Vlašimská, Znosimská a Domašínská.

Především tzv. Vlašimská brána se postupně stala jedním ze symbolů města Vlašimi a je jím bezesporu dodnes. Při její stavbě došlo k úpravě bezprostředního zámeckého okolí a brána se tak stala dominantou přední části parku, v přímé ose navazující na čestný dvůr zámku uzavřený kovanou bránou s plastikami lvů. Nad jejím vchodem jsou umístěny erby šlechtických rodů, které vlastnily vlašimské panství, a všem je nadřazen rodový erb knížat z Auerspergu.

Po celkové rekonstrukci, která se díky spolufinancování Evropské unie a Města Vlašimi uskutečnila v roce 2005, byla Vlašimská brána zpřístupněna veřejnosti jako Podblanická galerie, představující výtvarná díla umělců regionu.

Kontaktní informace

ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
Telefon: 317 845 169, 317 845 965
web: www.csopvlasim.cz - externí odkaz

Otevřeno

měsícdenčas
květen, červen, záříso-ne 
červenec - srpenut-ne 

Růžkovy Lhotice

Pobočka Muzea Podblanicka v Růžkových Lhoticích sídlí ve zdejším barokním zámku, který byl postaven na místě původní tvrze Oneše Tluksy ze Lhotic ze 14. století a dodnes tvoří dominantu malebné vísky.

V letech 1835 až 1844 patřil zámeček Františku Smetanovi, otci hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Sám Smetana sem jezdil jako student na prázdniny a načerpal zde některé náměty pro svá budoucí hudební díla. Z tohoto důvodu je zdejší expozice Muzea Podblanicka nazvaná Hudební tradice Podblanicka, která byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1984, věnována zejména Smetanově tvorbě. Expozice připomíná také další vynikající hudební skladatele, kteří byli rodáky ze zdejšího kraje, nebo zde pobývali – Jana Dismase Zelenku, Josefa Leopolda Dukáta, Zdeňka Fibicha, Richarda Wagnera nebo Josefa Suka.

Kontaktní informace

Muzeum Podblanicka
Zámek 1, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 842 927
web: www.muzeumpodblanicka.cz - externí odkaz

Otevřeno

měsícdenčas
květen - září po telefonické objednávce

Muzeum Louňovice pod Blaníkem

Dominantou náměstí je vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie barokní zámek ze 17. století. Od roku 1924 zámek patří Tělocvičné jednotě Sokol Louňovice pod Blaníkem. V současnosti zde sídlí informační centrum s veřejně přístupným internetovým místem, muzeum s expozicí Nejstarších dějin Louňovic pod Blaníkem, která spadá pod patronát Národního muzea v Praze, a také je zde umístěno muzeum včelařství s ukázkou včelstva v prohlížecím úlu.

V interiéru muzea Nejstarších dějin Louňovic pod Blaníkem se seznámíte s výsledky archeologického výzkumu, který zde byl prováděn v sedmdesátých letech 20. století pod vedením PhDr. Pavla Radoměrského. Dozvíte se zde, jak byl na Velkém Blaníku nalezen v roce 1962 poklad mincí a k vidění je tu i zdejší středověká keramika, která je unikátní díky svému zdobení gotickými nápisy.

Kontaktní informace

Muzeum Louňovice p. Blaníkem
Zámek 1, 257 06 Louňovice p. Bl.
Telefon: 317 862 022
web: www.lounovicepodblanikem.cz - externí odkaz

Otevřeno

měsícdenčas
duben–červen, září–říjenút-so9:00–12:00, 12:30–15:30
červenec, srpenpo-ne9:00–12:00, 12:30–15:30

Kamberk

V kamberském muzeu, které je rozmístěno ve dvou budovách – bývalé škole a kampeličce, najdete mnoho zajímavých exponátů, celkem na 250 kusů, dokumentujících život na venkově v minulých dvou stoletích. Můžete si prohlédnout selskou jizbu s dobovým stoletým zařízením, školní třídu s původním vybavením v autentických prostorách, pamětní síň s mnoha exponáty vztahujícími se k životu v Kamberku i mnoho zemědělských strojů a nářadí. Přijít můžete kdykoli, objednejte se u paní starostky na tel.: 317 852 745 nebo na níže uvedeném čísle obecního úřadu.

Kontaktní informace

Obecní úřad Kamberk
Telefon: 317 852 728
web: www.kamberk.cz - externí odkaz

Otevřeno

měsícdenčas
květen–říjenne10:00–17:00

V jiných dnech po telefonické objednávce.

Domácí muzeum v Milovanicích

Cílem aktivit tohoto muzea je zachránit a uchovat co nejvíce předmětů, které doprovázely každodenní život venkovských lidí.

Vystavené předměty pocházejí především z Benešovska, ponejvíce pak z Milovanic, Postupic a blízkého okolí. Je zde představena zařízená venkovská světnice s kuchyňským koutem a náčiním, nářadí a nástroje sloužící ke zpracování zemědělských produktů, dílna s nářadím různých řemesel, množství zemědělského nářadí a strojů i některé kuriozity. Většina předmětů dokumentuje život venkova první poloviny 20. století.

Kontaktní informace

Domácí muzeum v Milovanicích
Usedlost rodiny Kozlových
Milovanice 8, 257 01 Postupice
Telefon: 607 959 330

Otevřeno

měsícdenčas
květen–říjenne10:00–17:00

V jiných dnech po telefonické objednávce.

Geologická expozice hornin Podblanicka

Expozice se nachází pod Velkým Blaníkem v blízkosti parkoviště nad obcí Kondrac. Návštěvníci se v ní mohou seznámit s geologickou minulostí Podblanicka a využitím přírodního bohatství (lomy, doly). Naleznou zde rovněž 21 vzorků hornin z okolních lomů spolu s popisem jejich složení. Expozice je součástí naučné stezky S rytířem na Blaník, která vede přes vrchol Velkého Blaníku k Louňovicím pod Blaníkem.

Kontaktní informace

ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
Telefon: 317 845 169, 317 845 965
web: www.csopvlasim.cz - externí odkaz

Otevřeno

Expozice je umístěna v přírodě a je trvale přístupná.