Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana » Obecní úřad » Žitovní situace » Hlášení k trvalému pobytu

Hlášení k trvalému pobytu

Popis situace

Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do obce Kondrac včetně obce Dub a Krasovice - ohlašovnou je OU Kondrac.

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

O trvalý pobyt žádá

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce či pěstoun
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce

Způsob podání

Vyplnění a podepsání přihlašovacího lístku k trvalému pobytu

Kde danou situaci vyřešit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu.

Potřebné doklady

 • platný občanský průkaz
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
 • rodný list dítěte mladšího 15 let.
 • doklad o oprávnění k zastupování občana (např. pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem)

Seznam formulářů

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Poplatky

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč.
 • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Lhůty

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Další účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Další činnosti


Související právní předpisy

 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
Zpracováno podle Portálu veřejné správy - hlášení k trvalému pobytu - externí odkaz